Wereld Tai Chi Dag ZwollePushing hands competitie
Wereld Tai Chi Dag Zwolle

Wereld Tai Chi Dag Zwolle Yin en Yang in balans
Wereld Tai Chi Dag Zwolle gratis Tai Chi workshops

HOME   

Stichting Gunga Din

Programma

MarktContact


ErvaringenWat is :              
Tai Chi Chuan  
Chi Kung           
Pushing Hands  
Tai Chi Boksen 
Tai Chi Wapens
  klik hier
Workshops
WTCD Elders
Foto's
Pushing Hands fix step Wedstijdregels
Deelnemers aan een pushing handscompetitie kunnen normal aan meerdere soorten pushing hands deelnemen, te weten:
* fixed step
* essential steps
* moveing steps

Tijdens deze Wereld Tai Chi dag in Zwolle zal alleen het “fixed step” pushing hands worden gedaan.

Let op!
De organisatie van de Wereld Tai Chi Dag Zwolle stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel door een
deelnemer opgelopen tijdens de deelname aan de wedstrijden.

Reglementen FIXED STEP pushing hands (Dingbu Tui Shou)

Categorieën
Voor de competitie gelden de volgende gewichtsklassen:
Heren Dames
1. onder 70 kg 1. onder 60 kg
2. boven 70 kg 2. boven 60 kg
De gewichtsklassen kunnen aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers aangepast worden.
Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Hierover is geen discussie mogelijk.

Gedragsregels
* De deelnemer dient aanwezig te zijn tijdens de uitleg van de wedstrijdregels; 13.00 uur veld 3
* De deelnemer dient 10 minuten voor de geplande pouletijd ter plekke aanwezig te zijn om onnodig gezoek te voorkomen.
* Is de deelnemer niet op de voor haar/hem geplande speeltijd aanwezig is volgt diskwalificatie

Kleding
* Alle deelnemers behoren passende sportkleding te dragen, zoals bijv.
* Zaalschoenen (met profielloze zolen van max. 7 mm dikte) of taijischoenen,
* sweatshirt
* trainings- of joggingbroek
* De nagels dienen kortgeknipt en lang haar dient opgebonden te zijn (of in een staart gedragen)
* Er mogen geen horloges, sieraden of andere mogelijk blessures veroorzakende voorwerpen gedragen worden!

Poulesysteem
Tijdens de competitie wordt gebruik gemaakt van een poulesysteem per gewichtsklasse. Het aantal deelnemers per poule zal minimaal 3 en maximaal 5 zijn. Na het spelen van wedstrijden zullen van elke poule de nummers 1 en 2 doorgaan naar de
volgende ronde. Bij meerdere poules per gewichtsklasse zullen kruisfinales gespeeld worden.

Competitieplaats
De competitie zal plaatsvinden op een veld dat door een lijn (de scheidslijn) in twee delen wordt gescheiden.

De wedstrijd
A. De speeltijden
Elke wedstrijd zal door een hoofd- en een hulpscheidsrechter worden begeleid. Een poule wedstrijd is 2 x 1,5 minuut
doorlopende speeltijd
, waarbij gedurende de 1e helft de rechtervoet voor is geplaatst en gedurende de 2e helft de
linkervoet voor. In de finale zal de wedstrijd bij een gelijke stand met 2 x 1,5 minuut verlengd worden.
Als deze verlenging ook geen uitsluitsel geeft, zal de eerste speler die daarná een punt scoort tot winnaar
worden uitgeroepen.De scheidsrechter bepaald wanneer de speeltijd begint en eindigt.

B. De startpositie
De deelnemers staan tegenover elkaar met de rechtervoet naar voren geplaatst op de scheidslijn De wreef van de voet staat staat boven deze lijn. De rechterarm wordt in afweer (Peng) positie op borsthoogte gehouden. De pols van de rechterarm kruist die van de tegenstander. De hand van de andere arm rust ontspannen (!) met gestrekte vingers op het rechter- ellebooggewricht van de tegenstander.

Op het sein van de scheidsrechter verplaatsen de deelnemers DUIDELIJK hun lichaamsgewicht afwisselend van de
voorste -naar de achterste voet. Tegelijkertijd draaien de deelnemers synchroon met de rechterarm een horizontale cirkel
(let op! De spelers dienen het lichaamsgewicht duidelijk zichtbaar te verplaatsen van voor naar achter ) en wel:
* 3 maal linksom (tegen de klok in), waarbij de achterste voet eventueel mag worden verplaatst om de stand te corrigeren
* daarna wordt een tweede cirkelbeweging in de tegenovergestelde richting voortgezet (met de klok mee)
* Op het sein START! van de scheidsrechter begint de wedstrijd en gaat de tijd in.

Als de tweede helft van de wedstrijd begint, worden zowel de handen als de voeten van positie gewijzigd.
Let op! Bij aanvang van de tweede helft van de wedstrijd vervalt de (eerste) cirkelbeweging, welke bedoeld is voor het
eventueel verplaatsen van de achterste voet. Dit mag dus nu niet meer. De tweede cirkelbeweging blijft gehandhaafd, maar
wordt uitgevoerd in de tegenovergestelde richting (met andere woorden beweeg tegen de klok in).

C. Wat is toegestaan en wat niet
* Het is NOOIT toegestaan aan de arm van de tegenstander te rukken (engels: yanking, to pull with a quick, strong movement ) .
* Het is niet toegestaan de tegenstander vast te pakken (grijpen), zie verder ook bij punt ‘Overtredingen en diskwalificatie’
* Het is toegestaan op de hak van één van beide voeten te draaien echter zonder daarbij de voet te verplaatsen.
* Toegestane technieken om de tegenstander uit balans te brengen zijn:
   Afweren (Peng)    Trekken (ts’ai)
   Terug duwen (Lu)    Splijten (lieh)
   Drukken (Ji)                Schouderstoot (k’ao)
   Duwen (An)

De score
A. Toekennen van punten
Aan deelnemer A wordt:
* 1 punt toegekend als deelnemer B één voet verplaatst
   (uit eigen beweging of tengevolge van een reglementair uitgevoerde techniek door A)
* 2 punten toegekend als, door een reglementair uitgevoerde techniek, deelnemer B hetzij beide voeten verplaatst
   of met een ander lichaamsdeel de grond raakt
* 3 punten toegekend als, door een reglementair uitgevoerde techniek, deelnemer B met beide voeten tegelijk, van de grond komt
* Geen punt wordt toegekend, indien beide deelnemers A en B, een voet verplaatsen.

B. Strafpunten
Het trekken aan kleding, vastgrijpen en andere onreglementaire technieken worden bestraft door aan de tegenstander 1 (straf-) punt toe te kennen de hoofdscheidsrechter dient dit direct met de puntenteller te communiseren.

C. Opgave en blessure
* Indien een deelnemer opgeeft heeft deze de wedstrijd verloren.
* Indien een deelnemer zodanig geblesseerd raakt dat deze naar de mening van de scheidsrechter de wedstrijd niet kan
   voortzetten wordt zijn tegenstander tot winnaar uitgeroepen mits er geen sprake is van een onreglementaire handeling.
* Is dit wel het geval dan wordt de geblesseerde tot winnaar uitgeroepen. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter

D. Resultaten
Degene die de score bijhoudt zal de punten verwerken zoals aangegeven door de scheidsrechter. Binnen de poulewedstrijden is een gelijke eindstand mogelijk.

Overtredingen (onregelmentaire handelingen) en diskwalificatie
A. Overtredingen zijn
Aanvallen op het kruis, slagen naar het hoofd, de nek, de hals of de schouder, vastgrijpen, aanvallen met gestrekte vingers, aanvallen met elleboog of knie, stompen of schoppen, voet aanvallen, vegen, werpen, bijten, spugen, aan het haar of de kleding trekken, aanvallen nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft gestaakt, discussies (al dan niet met grof taalgebruik) met de scheidsrechter. Bij wedstrijden waaraan dames deelnemen, is het verboden opzettelijk op de borsten te drukken, dit ter beoordeling van de scheidsrechter

B. Straffen naar aanleiding van een overtreding
Indien een deelnemer een overtreding begaat, heeft de scheidsrechter de bevoegdheid tot het nemen van de volgende maatregelen:
* het uitdelen van een officiële waarschuwing
* het toekennen van maximaal 2 punten aan de tegenstander
* diskwalificatie indien er een ernstige overtreding is begaan of na meerdere waarschuwingen


Uitslag en puntenlijsten
Over de uitslag van een wedstrijd kan niet met de scheidsrechters of wedstrijdorganisatoren gediscussieerd worden.

Loek Kawilarang  is één van de scheidsrechters
"Tai Chi Ch'uan Vereniging Sung" wordt geleid door Loek Kawilarang als hoofdleraar. Loek beoefent de martiale bewegingskunsten sedert 1974.
Begonnen met de externe stijl Shotokan Karate-do en Jiu Jitsu onder leiding van sensei Aad van Polanen en vanaf 1978 Shotokan Karate-do
onderleiding van sensei Ino Alberga. In 1984 kwam hij in contact met de interne stijlen, voornamelijk Tai Chi Ch'uan (Cheng Man Ching stijl).
Vanaf 1986 was meester Phoa Yan Tiong zijn belangrijkste leraar in de interne stijlen, totdat meester Phoa zich in 1996 om gezondheidsredenen
moest terugtrekken als actief leraar. Sinds mei '95 is meester Ma Jang Bao van de Wu stijl zijn belangrijkste leraar in Tai Chi Ch'uan.
Verder beoefent hij het Hsing-I Chuan van Jakob Sonnenberg, en het Bagua Zhang van Meester Wang Juxing. Daarnaast beoefent hij een andere
liefde namelijk de Indonesische kunsten in het bijzonder Sunda Silat, een van zijn belangrijkste leraren was Paatje Beckx (Panglipur).

Over Pushing Hands (tui shou)

Pushing hands vind ik persoonlijk eigenlijk niet de juiste benaming, sensing hands is eigenlijk beter. Aangezien wij in dit spel het voelen / luisteren
van spanning  proberen te leren.  Dit is heel moeilijk en duurt vaak jaren. Met kracht iemand omvergooien is geen Tai Chi Chuan  Tui Shou. 
Zonder kracht iemand uit balans brengen is ons doel. Dus  als we in competitie vorm  Tui Shou doen,  mogen we dit niet vergeten, ook als we
winnen moeten we ons afvragen heb ik gewonnen met kracht of was het  met op zachtheid gebaseerde techniek.

Vanaf de eerste STN Competitie in 1992 tot en met 1997 deed ik jaarlijks mee in de disciplines vorm, wapenvorm en pushing hands.
Aangezien mijn traditionele taijiquan vormen niet spectaculair zijn om te zien ten opzichte van de wedstrijdvormen, was het mijn doel om zoveel
mogelijk feedback te krijgen van de juryleden, dit terwijl ik mijn vorm onder stress (lees publiek zo goed mogelijk probeerde te lopen).
Bij het pushing hands (tui shou) was mijn doel om te leren zacht te blijven, al lukte mij dat natuurlijk niet.  Gelukkig is er het gezegde” investeren in
verlies “ om niet de moed te verliezen.
Na mijn eerste competitie kwam ik ‘s avonds thuis, en toen ik mijn bed in wilde stappen  vroeg mijn vrouw wat ik gedaan had, ik begreep haar niet ,
totdat ik in de spiegel keek  en zag dat mijn armen en borst onder de blauwe plekken zaten. Ik was dus duidelijk niet al te zacht bezig geweest. Na ieder
jaar competitie werden de blauwe plekken minder tot ik ze bij mijn laatste competities helemaal niet meer had. Ik was dus duidelijk met minder kracht
gaan werken, en mijn tegenstanders konden minder kracht op mij uitoefenen. De pushing hands competities hadden voor mij hun doel bereikt.

Omdat ik tui shou belangerijk vind en ook de competitie erin ( indien goed gecontroleerd) ben ik  vanaf 1998 mij bezig gaan houden met het
scheidsrechteren om te zorgen dat pushing hands regelementair  wordt gedaan.  Ik heb meegedaan met de eerste scheidsrechter opleiding die de
STN organiseerde en in 2001 ontving ik met mijn mede cursiten het  scheidsrechter diploma. Tot heden ben ik tijdens de STN competities altijd als
pushing hands scheidsrechter actief  geweest.
Vanaf  1998 tot heden heb ik met onze Tai Chi Chuan Vereniging Sung,  jaarlijks onze Leidse Taiji Dag georganiseerd, waar iedereen altijd wordt
uigenodigd om mee te doen aan een vriendschappelijke taiji vorm  en pushing hands competitie.

Ik hoop dat ik een ieder die aan onze sport/ hobby /levenswijze  doet en dit leest kan motiveren om zeker ook aan pushing hands mee te  doen.

Loek
Meedoen aan de Pushing  Hands wedstrijden kan!
Je kunt je vooraf aanmelden door te mailen naar wereldtaichidag@inner-touch.nl
Onderwerp; Deelname aan Push Hands Wedstrijd tijdens de WTCD 2013 vermeld duidelijk je naam geslacht en gewicht.
Op de dag zelf is er nog gelegenheid je in te schrijven tussen 10 en 11 uur bij de Inner Touch Tai Chi kraam
.
Lees het reglement met aandacht en houd je aan de regels!
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi dag Zwolle